ESSENLER GROUP je turska kompanija osnovana 1983.godine za proizvodnju slušnih aparata i uređaja za terapiju tinnitusa. U sastavu grupacije je kompanija koja proizvode distribuira širom celog sveta (Turska , Švedska ,Danska, Norveška, Austrija, Nemačka, Saudijska Arabija, Izrael…). Tokom 30 godina postojanja ESENLER GROUP čini ekspertski tim profesora ,audiologa, biomedicinskih inženjera ,elektronskih inženjera i drugih stručnjaka. Prof.dr Irfan Devranoglu , direktor medicinskog sektora ,osnivač i predsednik turskog udruženja lekara ORL- Hirurgija glave i vrata ,profesor na medicinskom fakultetu u Istanbulu, aktivno je učestvovao u svim fazama proizvodnje i razvoja Tinnitus Pen-a (laserska terapija za kućnu upotrebu ) i Tinnitus Sistema (laserska terapija za profesionalnu upotrebu ).Baveći se istraživanjem i kliničkim studijama doprineo je značajnom poboljšanju kvaliteta života pacijenata sa tinnitusom.
TINNITUS PEN Green Medical Laser, LLLT – Predstavlja danas najnoviju lasersku tehnologiju .Lečenje je potpuno bezbedno i bezbolno. LLLT je vrsta medicinskog tretmana koji primenjuje lasersku terapiju niskog stepena kako bi modifikovao funkciju ćelije i pozitivno stimulisao ćelije I tkiva. Aplikovanje crvene i infracrvene svetlosti (600-1000 nm) na tretiranu površinu pospešuje lečenje rana i mekih tkiva, redukuje zapaljenske procese i smanjuje akutne i hronične bolove. Efekti LLLT su fotohemijski (kao što su
fotosinteza kod biljaka), a glavni mehanizam se odvija u mitohondrijama (ćelijske elektrane svake ćelije). Apsorbovanjem crvene i infracrvene svetlosti odgovarajuće talasne dužine i gustine u određenom vremenskom periodu, smanjuju se oksidativni procesi i povećava ATP. Ovo poboljšava ćelijski metabolizam i smanjuje upalu. LLLT se koristi kod povreda mekih tkiva, neuropatskih bolova, venskih i dekubitalnih rana. Zahvaljujući izvanrednim efektima laserske terapije postala je jedan od terapijskih postupaka za lečenje mnogobrojnih oboljenja u stomatologiji i medicini uopšte. Green medical laser, zeleni medicinski laser je u medicini počeo da se koristi zadnjih godina, jer snažnije podstiče ćelijsku regeneraciju.
Mnoge bolesti su prouzrokovane nedostatkom vitalno neophodne supstance -ATP- adenozin trifosfat koja skladišti i transportuje energiju unutar ćelija. ATP obezbeđuje energiju za mitohondrije prilikom sagorevanja glukoze. Nedostatak ATP-a može dovesti do oštećenja ćelija. Tinnitus Pen Soft Laser sa talasnom dužinom od 650nm imitira sagorevanje glukoze pospešujući stvaranje ATP-a.

Način delovanja: 

-Povećava ćelijsku proliferaciju
-Redukuje bol
-Pospešuje stvaranje ATP
-Povećava proizvodnju kolagena
-Redukuje edem
-Poboljšava cirkulaciju
-Ubrzava zarastanje rana, dubljih tkiva i nerava