ALLEVYN

Smith&Nephew

Hidrocelularna penasta obloga visoke moći upijanja namenjen ranama sa srednjim do visokim stepenom eksudata. Ima inovativnu troslojnu građu : 1. Gas-propustljivi poliuretanski film na gornjoj površini sa visokom moći vaporizacije eksudata; 2. Hidrocelularna penasta srž visoke moći upijanja koja omogućava apsorpciju eksudata i do 7 dana; 3. Nelepljiv sloj u direktnom kontaktu sa ranom koji se dobro lepi za intaktnu kožu, a ne lepi se za ranu. ALLEVYN je otporan na bakterije i vodootporan, sprečava izlivanje viška eksudata i rizik od unakrsne kontaminacije svodi na minimum. ALLEVYN obloge se meke i jastčaste, pružaju odličnu udobnost i zaštitu pacijent i doprinose smanjenju pritiska na ranu. Mogu biti lepljive (ALLEVYN ADHESIVE) i nelepljive (ALLEVYN NON-ADHESIVE), različitog oblika u zavisnosti od mesta aplikovanja (HEEL– za laktove i pete, SACRUM– za aplikaciju na sakralnoj regiji).

Indikacije: hronične i akutne rane, pune ili delimične debljine, plitko granulirane rane ili rane sa eksudatom kao što su: dekubitalne rane, ulkusi, inficirane rane, ulceracije na dijabetičnom stopalu, rane koje izuzetno teško zarastaju, hirurške rane, prvi i drugi stepen opekotina, donorske regije i ulkusi uzrokovani gljivicama.

Mere opreza: Ne koristiti nijedan ALLEVYN proizvod sa oksidirajućim agensima kao što su hipohloritni rastvori ili rastvorima hidrogen peroksida jer razaraju strukturu same obloge.