Intrasite gel

Smith&Nephew

Prozirni,  amorfni hidrogel koji sadrži modifikovani polimer karboksimetil celuloze, propilen glikol i vodu. Omogućava rapidan ali nežan debridman nekrotičnog tkiva u rani, ujedno apsorbujući odumrlo tkivo i višak eksudata.

Svo mrtvo tkivo iz rane mora biti odstranjeno kako bi proces regeneracije mogao da počne. Intrasite gel potpomaže prirodni debridman procesom autolize, nežno rehidrirajući nekrotično tkivo. U inflamatornoj fazi procesa lečenja formira se krasta nakupljanjem mrtvih ćelija u eksudatu rane. Povlačenjem viška eksudata sa površine rane, Intrasite gel zaustavlja formiranje kraste, a ukoliko je krasta već formirana, gel je nežnom rehidratacijom efikasno odstranjuje bez oštećenja zdravog tkiva. Intrasite gel  povećava vlažnost u rani obezbeđujući vlažno okruženje za lečenje rana, sprečava stvaranje eshara. Održavajući granulaciono tkivo vlažnim i omogućavajući migraciju epitelnih ćelija, Intrasite gel ubrzava izlečenje.

Specijalni Applipak sistem omogućava jednostavnu, direktnu i kontrolisanu aplikaciju, čak i kod rana na nepristupačnim mestima. Nelepljiv je, jednostavno i bezbolno se uklanja sa rane ispiranjem fiziološkim rastvorom, bez povreda nežnog tkiva.

Indikacije: nekrotično tkivo kod plitkih, podminiranih i dubokih rana (dekubitalne rane, ulkusi nogu, dijabetični ulkusi, rane kod maligniteta, opekotina, hirurških rana, oparenja, laceracija, amputacija, gljivičnih ulkusa); kod dubokih rana sa granulacionim tkivom; ekskorijacija na koži; radijacione opekotine.