Pico

Smith&Nephew

Mali, lagani, ultra-portabilni sistem za terapiju negativnim pritiskom za jednokratnu upotrebu. Sastoji se od male pumpe koja proizvodi negativni pritisak i dresinga (obloge) sa kojim je povezan portom. Namenjen je lečenju rana manje površine i dubine (do 0,5cm), a zahvaljujući visokom stepenu apsorpcije i vaporizacije samog dresinga obezbeđuje optimalnu vlažnost uklanjanjem do 400 ml eksudata. Kod rana sa manjim stepenom eksudata dresing može ostati na rani 7 dana, sa srednjim stepenom eksudata 6 dana, a ukoliko je prisutna infekcija promene dresinga su češće. PICO Sistem obezbeđuje negativni pritisak od 80 mmHG u kontinuiranom režimu rada, a pritiskom na narandžasto dugme se mogu praviti pauze. Dizajniran kao portabilni sistem za terapiju negativnim pritiskom PICO je namenjen lečenju postoperativnih rana kod pacijenata koji su upućeni na ambulantno ili kućno lečenje.

Indikacije: – akutne i hronične rane, traume, dehiscencije postoperativne rane, ulkusi,  kožni graftovi, zatvoreni hirurški rezovi.

Kontraindikacije: malignitet u rani, nelečeni osteomijelitis, nekrotično tkivo sa esharom, eksponirani krvni sudovi, nervi ili organi.

Mere opreza: antikoagulantna terapija, teške hemostaze, uznemireni pacijent, nelečena malnutricija.