RENASYS EZ Plus i RENASYS GO

Smith&Nephew

RENASYS EZ Plus i RENASYS GO su uređaji koji aplikovanjem negativnog pritiska u ranu ubrzavaju njeno zarastanje. U zavisnosti od lokalizacije, veličine i tipa rane, lekar određuje:
– koji tip Smith&Nephew pokrova će se aplikovati (gaza ili poliuretanska pena)
– intenzitet  vakuuma
– režim rada samog aparata (kontinuiran ili intermitentan)
– interval zamene filera

Kontinuiranim režimom rada aparat obezbeđuje terapiju unapred određenim intenzitetom vakuuma bez zaustavljanja sve do isključenja.

Intermitentnim režimom rada aparat obezbeđuje terapiju unapred određenim intenzitetom vakuuma u trajanju od 5 minuta, nakon čega sledi pauza u trajanju od 2 minuta.

Preporučeni terapijski opseg pritiska je od -40 do -120 mmHg.

Indikacije: dekubitalni ulkusi, dijabetični ulkusi, venski ulkusi, postoperativne rane, fistule, dehiscencije hirurške rane, traumatske rane, sternalne rane, kompartment sindrom abdomena, defekti trbušnog zida, kožni graftovi.

Kontraindikacije: malignitet u rani, nelečeni osteomijelitis, nekrotično tkivo sa esharom, eksponirani krvni sudovi, nervi ili organi.

Mere opreza: antikoagulantna terapija, teške hemostaze, uznemireni pacijent, nelečena malnutricija.