Test trake za analizu urina

Uriscan

Rutinska analiza urina test-trakama je prvi korak u uspostavljanju dijagnoze što omogućava kasnije selektivno ispitivanje kvantitativnim laboratorijskim testovima. Istovremeno test-trake su sredstvo izbora prilikom većih kampanja u preventivnoj medicini (razne vrste sistemskih pregleda i sl.).

Reagensi su impregnirani u test-zoni koja omogućava dobru penetraciju urina što osigurava dobar razvoj obojenja prilikom hemijske reakcije.

Test zona ima dimenzije 5×5 mm što omogućava dobru vidljivost.

Promene boja su jasne i pri najmanjim gradacijama se uočavaju.

Upotreba je veoma jednostavna:

  • necentrifugirani urin se sipa u čiste i suve posude i dobro se promeša pre upotrebe
  • uzeti test-trake iz bočice i bočicu ponovo dobro zatvoriti
  • traku u potpunosti ne duže od jedne sekunde uroniti u urin
  • višak urina odstraniti na papirnoj vati tako što se ivice trake lagano obrišu o papirnu vatu
  • očitavanje se vrši posle 60 sekundi (izuzev leukocita 90-120 sekundi) tako što se obojenje na traci uporedi sa skalom boja na bočici; sigurniji način očitavanja je na analizatoru urina

Sve URISCAN trake poseduju evropsku oznaku kvaliteta CE i imaju dozvolu za stavljanje u promet izdatu u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije.