ACTICOAT

Smith&Nephew

Troslojna obloga za rane sa SILCRYS Nanokristalima srebra. Sastoji se az apsorptivnog jezgra umetnutog između dva sloja srebrnih polietilenskih mrežica. Nanokristalno srebro štiti ranu od bakterijske kontaminacije, dok unutrašnje jezgro pomaže u održavanju vlažnog okruženja rane.

In-vitro podaci pokazuju da ACTICOAT deluje na 150 patogena koji uključuju širok spektar gram pozitivnih i negativnih bakterija i gljivičnih patogena. ACTICOAT takodje deluje i na Pseudomonas rezistentan na antibiotike, Methicilin rezistentni Staphylococcus aureus (MRSA) i Vancomycin rezistentni Enterococcus (VRE).

Zahvaljujući kontinuiranom otpuštanju srebra u istim koncentracijama efikasan je minimum 3 dana od momenta aplikovanja na ranu. In-vitro podaci pokazuju da ACTICOAT brže deluje od drugih oblika srebra jer uništava bakterije u roku od 30 minuta. ACTICOAT uništava već postojeće patogene u rani, redukuje rizik od nastanka nove infekcije i smanjuje ukupan broj bakterija u rani.

Seče se i prilagođava dimenzijama rane, jednostavno i bezbolno se aplikuje i uklanja.

Indikacije: Infekcija i antimikrobna zaštita rana delimične i pune debljine ( dekubitalne rane, venski i arterijski ulkusi, dijabetični ulkusi, opekotine, kožni graftovi davaoca i primaoca).

Mere opreza: za pripremu rane za aplikovanje ACTICOAT obloge ne sme se koristiti fiziološki rastvor zbog vezivanja jona Ag i CL, već sterilna destilovana voda.