Bactigras

Smith&Nephew

Antiseptična gaza impregnirana mekim parafinom koji sadrži 0,5% hlorheksidin acetata. Hloheksidin je dokazani antiseptik efikasan protiv širokog spektra gram pozitivnih i negativnih bakterija uključujući i MRSA. Nisu poznati slučajevi ukrštene rezistencije i preosetljivost je izrazito retka. Preporučuje se za upotrebu na već inficirani  ranama ili kao prevencija infekcije. Na ranama koje su već inficirane može se koristiti zajedno sa sistemskim antibioticima. BACTIGRAS je nežan, blago lepljiv i dopušta jednostavnu drenažu rane, seče se i ne mora se čuvati u frižideru.

Indikacije: manje opekotine i oparenja, laceracije, abrazije i ostale rane sa narušenim integritetom kože, donori i primaoci kožnih graftova, ulkusi na nogama.