Mihaila Šuškalovića 5
011 30 51 300
Mihaila Šuškalovića 5
011 30 51 300

Smith & Nephew

BACTIGRAS

Antiseptična gaza sa hlorheksidin-acetatom
Ekonomična i efikasna protiv MRSA-in-vitro

Bactigras je široko tkana gaza impregnirana mekim parafinom koja sadrži 0,5% hlorheksidin acetata. Isporučuje se kao sterilan proizvod u kesici umetnut između listova čime je omogućena jednostavna aseptična aplikacija. Hlorheksidin je dokazani antiseptik efikasan protiv širokog spektra gram pozitivnih i gram negativnih bakterija, uključujući i MRSA. Nisu poznati slučajevi ukrštene rezistencije i preosetljivost je izuzetno retka.

Bactigras se preporučuje za upotrebu na već inficiranim ranama ili kao prevencija infekcije. Na ranama koje su već inficirane, može se koristiti zajedno sa sistemskim antibioticima. Bactigras je nežan, blago lepljiv, i dopušta jednostavnu drenažu rane.

Opis

Bactigras je gaza impregnirana mekim parafinom koja sadrži 0,5% hlorheksidin acetata. Isporučuje se kao sterilan proizvod u kesici, umetnut između listova čime je omogućena jednostavna aseptična aplikacija. Hlorheksidin je dokazani antiseptik efikasan protiv širokog spektra gram pozitivnih i gram negativnih bakterija, uključujući i MRSA. Nisu poznati slučajevi ukrštene rezistencije i preosjetljivost je izrazito retka. Indikacije:
Rane na kojima se Bactigras može primeniti uključuju:

  • manje opekotine i oparenja
  • laceracije, abrazije i ostale rane sa narušenim integritetom kože
  • donori i primaoci kožnih graftova

Kontraindikacije:
Bactigras ne treba upotrebljavati u slučajevima poznate preosetljivosti ili alergije na hlorheksidin.
Pakovanje:
Bactigras 5x5cm – 50 komada i Bactigras 10×10 cm – 10 komada
Napomena:
Svaki Bactigras spakovan je pojedinačno i sterilisan gama zracima.
Mera opreza:
Bactigras ne bi trebalo koristiti na površinama većim od 10% površine tela.
Dermatitis, kontaktna preosetljivost ili fotosenzibilnost se retko mogu javiti. Slučajevi anafilaktičke reakcije su prijavljeni, ali su retki. Izbegavati kontakt sa očima, srednjim uhom, moždanom opnom i mozgom. Bactigras je nekompatabilan sa sapunima, drugim anjonskim materijalima, kao i sa kalijumjodidom. Treba izbegavati upotrebu Bactigras-a sa oksidirajućim agensima za čišćenje rana.
Bactigras se preporučuje za upotrebu na već inficiranim ranama ili kao prevencija infekcije. Na ranama koje su već inficirane, može se koristiti zajedno sa sistemskim antibioticima. Bactigras je nežan, blago lepljiv i dopušta jednostavnu drenažu rane.

CICA-CARE

Silikonska gel pločica za tretman ožiljaka.

Sačinjena je od medicinskog silikona, ojačanog sa zadnje strane silikonskom membranom čineći je trajnijom i manje podložnom rasipanju u poređenju sa ostalim gel pločicama. Dizajnirana je za tretiranje starih i novih hipertrofičnih ožiljaka i keloida, kao i zatvorenih rana kao prevencija stvaranja ožiljaka i keloida.
Samolepljiva je i mekana, jednostavna za primenu i na teško dostupnim mestima, uključujući ušne školjke i pregibe.
Seče se prema dimenzijama ožiljka i jedan isečak, uz obavezno pranje mlakom vodom i neutralnim sapunom 2-3 puta dnevno, traje do 28 dana. Kada isečak izgubi adhezivno svojstvo može se baciti, a seče se nov isečak. Jedna Cica-Care silikonska gel pločica može pokriti tretman od 6-12 meseci u zavisnosti od dimenzija ožiljka. Dimenzije 6x12cm i 12x15cm.

INTRASITE Gel

Prozirni, amorfni hidrogel sastavljen od karboksi metil celuloze, propilen glikola i vode. Koristi se za brzo i bezbolno čišćenje rane. INTRASITE gel povećava vlažnost nekrotičnog tkiva i podstiče debridman rane i uklanjanje nekrotičnog tkiva. INTRASITE gel je efikasan, ali nežan, ne narušava granulaciju tkiva.

Debridman, čišćenje rane je proces uklanjanja mrtvog, devitaliziovanog ili kontaminiranog tkiva i stranog materijala iz rane, važan je inicijalni korak u njenoj pripremi za dalje lečenje. Devitalizovano tkivo i drugi strani sadržaj u rani usporava ili onemogućava proces zarastanja rane i zato je neophodno njihovo uklanjanje. Debridman je zato osnovni postupak u lečenju svake rane, ali oblik lečenja koji se mora ponavljati više puta u zavisnosti od brzine i obima stvaranja nekrotičnog tkiva.

INTRASITE gel se koristi za nežno uklanjanje nekrotičnog tkiva iz plitkih, podminiranih i dubokih rana (venski ulkusi, ulkusi kod dijabetičnog stopala, hirurške rane, dekubitisi, povrede sa ekstravazacijom, oštećenja izazvana zračenjem, opekotine, fistule, amputacije, glivični ulkusi). Koristi se i za ekskorijaciju i opekotine izazvane zračenjem.

Za brzo i bezbolno čišćenje rane u bočici za aplikaciju – sterilno. Brza rehidratacija i lagano odstranjivanje nekrotičnog i vlaknastog tkiva.

INTRASITE gel treba da se koristi u kombinaciji sa pomoćnom oblogom za ranu. Stanje rane definiše izbor sekundarne obloge i učestalost previjanja.

OpSite Spray

Transparentna zaštitna obloga u vidu spreja. Opsite Spray zamenjuje tradicionalni zavoj/flaster, štiti ranu od spoljašnje kontaminacije i pomaže zaceljenju. Formira prozirni film koji se brzo suši i ostaje netaknut štiteći ranu od bakterijskih infekcija, vode i prljavštine.  Lako i brzo se nanosi, pogodan za:

  • čiste i suve rane nakon operacija ili površinske rane
  • fiksiranje transplatirane kože
  • plikove koji nisu pukli, mesta nakon vakcinacije
  • manje opekotine i kraste, ogrebotine i oderotine

Otporan na vodu i telesne tečnosti. Jednostavno i efikasno nanošenje, na svim delovima tela, uključujući i teško dostupna mesta. Film ostaje netaknut i na pokretnim delovima zglobova.

Sprej ne sadrži hlorofluorokarbone.

VERSAJET II

Sistem za hidrohirurgiju rane za precizno uklanjanje devitalizovanog tkiva.

Versajet II Hidrohirurški sistem je namenjen za debridman rana (akutnih i hroničnih rana, opekotina) i debridman mekih tkiva i čišćenje operativnog mesta, tamo gde je po proceni lekara neophodno primeniti snažan debridman i/ili irigaciju vodenim mlazom pod pritiskom.

Versajet II koristi fiziološki rastvor u tankom sloju poput oštrice skalpela za optimizaciju hirurškog debridmana.

Sistem VERSAJET II omogućava hirurgu da precizno  odabere, izreže i odstrani nežno tkivo, bakterije iz rana, opekotina i mekog tkiva.